strona główna
Od 1 września 2012 roku na mapie edukacyjnej Wrocławia zaistniał Zespół Szkół Urszulańskich, powstały na bazie dotychczas działających Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (od 1999 roku) i Prywatnego Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego (od 1946 roku).
Działania nowej szkoły zmierzają w kierunku kontynuowania pięknych tradycji gimnazjum i liceum. Teraz już jeden pokój nauczycielski, jeden dyrektor, jeden cel - wychować jak najlepiej i przekazywać wiedzę dorastającym dziewczętom, ciekawym świata, stawiającym trudne pytania, szukającym tego, co w życiu najważniejsze.
Realizujemy wartości katolickie i działamy na zasadzie wspólnoty, którą stanowią uczennice, nauczyciele i rodzice. Oznacza to, że wszyscy czujemy się w równym stopniu odpowiedzialni za kształt i fuknkcjonowanie szkoły.

Dyrektorki Liceum od roku 1946

Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu rozpoczęło swoją działalność już w 1946 roku. Jako jedyna z urszulańskich szkół w Polsce pracowała nieprzerwanie również w okresie reżimu komunistycznego.
Uczennice naszej szkoły wpisując się w urszulańskie tradycje wychowawcze nadal noszą strój szkolny (codzienny i galowy) oraz uczą się realizacji w codziennym uczniowskim życiu hasła "SERVIAM" - BĘDĘ SŁUŻYĆ - Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. Grono pedagogiczne szkoły stanowią zarówno siostry jak i świeccy nauczyciele. Uczennice po ukończeniu szkoły wracają na spotkania absolwenckie, a po latach naukę w liceum kontynuują często ich córki…


kliknij na zdjęcie
ilość odwiedzin na stronie: