strona główna


W miarę możliwości staramy sie dołożyć wszelkich starń, by wraz z uczennicami nieść w różnych formach pomoc drugiemu człowiekowi.

Wspomagamy duchowo i materialnie rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, przekazując dary rzeczowe w postaci żywności, odzieży, środków czystości, artykułów szkolnych, itp. Dary te przesyłamy bezpośrednio do adresatów, bądź też dla potrzebujących za pośrednictwem wrocławskiego Caritasu. Staramy się także angażować uczennice w bezpośrednią pomoc osobom starszym i opuszczonym, które są regularnie odwiedzane przez wolontariuszki.


Pomagamy także misjom przez organizowanie co roku w szkole loterii fantowej oraz włączenie się do akcji księży werbistów: "każdy znaczek wspiera misje".
Wieloletnia współpraca i wymiana doświadczeń łączyła uczennice naszej szkoły należące do PCK z niemieckim odpowiednikiem - JRK, pod troskliwym patronatem Siostry i nauczycieli.
Tradycją też stała się pomoc naszych uczennic w organizacji Caritasowej wieczerzy wigilijnej w dniu 24 grudnia dla osób bezdomnych, samotnych i biednych poprzez śpiew kolęd, usługiwanie do stołów.


Codziennie Siostry przygotowują też kanapki dla ubogich i wydają je przy furcie. Wszystkim tym akcjom patronuje jedna z naszych sióstr.ilość odwiedzin na stronie: