strona główna


Aktualnie na Papieskim Wydziale Teologicznym prowadzą zajęcia trzy siostry:
- profesor zwyczajny s. Józefa Ewa Jezierska - w Katedrze egzegezy Pisma Św. Nowego Testamentu;
- dr s. Joanna Kazimiera Wawrzynów - adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej;
- mgr s. Ludmiła Stręk - wykłady fakultatywne z literatury.ilość odwiedzin na stronie: