strona główna

Przybliżanie do Boga i wspólne odkrywanie Jego miłosci do nas, swoich dzieci, jest jednym z wielu zadań, jakie siostry urszulanki podejmują na co dzień. Siostry angażują się w różnego rodzaju spotkania lub działania modlitewne, tym sposobem animując życie duchowe uczennic gimnazjum, liceum oraz studentek.

Zawiązała się też niedawno, i spotyka się w naszym klasztorze pod opieka Sióstr, grupa z Ruchu Czystych Serc. To Ruch o światowym zasięgu a fundamentem jego są słowa Jezusa: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8) ale i myśl Jana Pawła II "Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo".
Program Czystych Serc wychowuje nie tylko do zachowania czystości przedmałżeńskiej ale i do wolności od wszelkich nałogów i uzależnień od nikotyny, alkoholu czy narkotyków.
Grupa kilkunastu osób spotyka się w naszym klasztorze (domu) dwa razy w tygodniu, podejmując przewidziane programem formacyjnym działania: uczestnictwo w Eucharystii, adoracja Najświętszego Sakramentu, medytacja biblijna z dzieleniem się Słowem Bożym, rozważania i dyskusje na tematy mające poszerzyć wiedzę religijną i przygotować do życia ewangelią na co dzień.

ilość odwiedzin na stronie:
ilość odwiedzin na stronie: