strona głównaKontakt z naszymi uczennicami nie urywa się po otrzymaniu świadectwa dojrzałości. Absolwentki utrzymują więź z klasztorem, z siostrami nauczycielkami i wychowawczyniami poprzez odwiedziny i korespondencję, spotkania koleżeńskie w rocznice matury, a także z okazji święta patronalnego Liceum - św. Urszuli. Od wielu lat wychowanki uczestniczą dwa razy w roku w dniach skupienia przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Od dziesięciu lat istnieje Polskie Stowarzyszenie Byłych Wychowanek Urszulańskich zarejestrowane przez Sąd z siedzibą w klasztorze wrocławskim. Nasze Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowej organizacji wychowanek urszulańskich AUSSI. Europejski Kongres Stowarzyszenia odbył się we Wrocławiu w 2007 r. Wiadomości o Stowarzyszeniu można znaleźć S. Rafaela Husson

kliknij na zdjęcie


ilość odwiedzin na stronie: