strona główna


Klauzura - (łać. clausura - zamknięcie) - to według konstytucji zakonnych część domu zarezerwowana tylko dla zakonnic. Jest to pewien azyl - oddzielenie od świata - miejsce ciszy, milczenia, modlitwy w bliskości z Bogiem. Tutaj czerpiemy siły duchowe, by wychodzić z klauzury do tych, do których jesteśmy posłane i którzy nas potrzebują. Z okazji różnych uroczystości, np. ślubów zakonnych, jubileuszy szkolnych, wizyt dostojników kościelnych, prelegentów, rodzin, wigilii dla naszych uczennic czy Nocy kościołów - zapraszamy gości do refektarza i sali zebrań sióstr. Na co dzień przyjmujemy odwiedzających w rozmównicach przy furcie. Na zdjęciach odkrywamy kilka pomieszczeń klasztornych - kaplicę wewnętrzną, korytarze, klatkę schodową, salę zebrań, refektarz … rozmównice.


furta klasztorna


Highslide JS
kliknij, aby powiększyć


klauzura


Highslide JS
kliknij, aby powiększyć
wejście do klauzury
zabytkowe schody do klauzury (w niszach figury świętych)


Highslide JS
kliknij, aby powiększyć


Highslide JS
kliknij, aby powiększyć


Highslide JS
kliknij, aby powiększyć
czasem do klauzury maja wstęp duchowni i świeccy (np. kolęda, Noce Kościołow)

refektarz


Highslide JS
kliknij, aby powiększyć
wejście, drzwi do refektarza (jadalni zakonnej)
refektarz (goście: jubileusz zakonny, Noce Koścłołow, X-lecie Gimnazjum)


Highslide JS
kliknij, aby powiększyć
ilość odwiedzin na stronie:
ilość odwiedzin na stronie: