strona główna


Oprócz klauzury, która jest swego rodzajem azylem dla sióstr, miejscem gdzie mogą znaleźć wytchnienie od zgiełku świata, gdzie wstępu nie mają osoby świeckie, w naszym klaszotorze znajdziemy interesujące przestrzenie, gdzie siostry nie tylko pozwalają "zaglądać", ale wręcz zapraszają do zwiedzania. Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma najważniejszymi z nich.

W budynku naszego klasztoru mieści się Mauzoleum Piastów Śląskich (dawniej - kościół pw. św. Klary) i kościół pw. św. Jadwigi śląskiej, w którym pochowani są niektórzy książęta wrocławscy a wśród nich książna Anna, fundatorka klasztoru sióstr klarysek we Wrocławiu. Znajdują się tu również cenne obrazy barokowego śląskiego malarza Michała Willmanna. Miejsca te przyciągają zarówno turystów indywidualnych jak i grupy zorganizowane. Wśród zwiedzających
są wycieczki, które przybywają tu w ramach zwiedzania Wrocławia, z różnych stron Polski i zza granicy. Przybywają dzieci ze szkół podstawowych zbierające informacje o tym miejscu na lekcje historii. Odwiedzają nasz klasztor również i niemieckie wychowanki, które ze wzruszeniem oglądają znajome - choć i zmienione - miejsca, wspominając przedwojenne czasy szkolne. W wypadku, gdy jakaś grupa nie ma przewodnika, wówczas prosi o to siostrę, która jest przygotowana do oprowadzania gości. W mauzoleum odbywają się również muzealne lekcje historii dla uczniów szkół podstawowych, które to lekcje prowadzą dziewczęta z naszego gimnazjum. W mauzoleum odbywają się regularnie spotkania i szkolenia przewodników terenu Wrocławia i Dolnego Śląska.

Nakryty barokowym sklepieniem kolebkowym, korytarz św. Klary biegnie od furty klasztornej do refektarza. Na ścianach wiszą barokowe obrazy ukazujące epizody z życia św. Klary. Charakterystyczne dla epoki baroku jest umieszczenie ich w realiach czasu powstania tych malowideł. Część obrazów została poddana restauracji.

Wirydarz przylegający do mauzoleum - jeden z czterech - jest udostępniony do zwiedzania. W roku 2002 został zaprojektowany w stylu ogrodu barokowego z centralnie usytuowaną studnią z piaskowca. Wirydarz klasztorny to miejsce odosobnienia, kontemplacji, kontaktu z naturą. Ogród zakonny - symbol pierwszego ogrodu - Raju. Zapraszamy!
Z wirydarza możemy wejść do krypty, gdzie pochowane są siostry urszulanki niemieckie.

Opactwo - to kiedyś obszerna sień przed pomieszczeniami i rozmównicą opacką. Dziś nazywamy ją po prostu "opactwem". Wystawione tu eksponaty są bardzo zróżnicowane, jakie zdołano uratować ze zniszczeń wojennych. Szereg oszklonych szaf, po części w stylu bidermeier , mieści m.in. przedmioty kultu, porcelanę. Cenne są - plastyczny model barokowego klasztoru, kolorowana litografia klasztoru W. Loeillota z Berlina, relief Madonny z Dzieciątkiem z 1708r. oraz inne warte obejrzenia meble i dokumenty. Zapraszamy!

ilość odwiedzin na stronie:
ilość odwiedzin na stronie: