strona główna

Gościnne progi naszego domu przy Nankiera 16, oprócz reguralnych wizyt naukowców, sióstr zakonnych, oaz, etc., przyjmują także innych szanownych Gości, którzy w murach naszego klasztoru odnajdują doskonałe miejsce na swoje spotkania.

Grupa pallotyńska
Od kilku lat udostępniamy nasz kościół i jedną z sal na spotkania tzw. grupy pallotyńskiej. Prowadzi ją ksiądz Jarosław Nakielski z Kamieńca Ząbkowickiego, a do grupy należą osoby z Wrocławia i okolic. Spotkania odbywają się kilka razy w roku i mają charakter religijny - konferencje i Eucharystia. Ksiądz Jarosław, jak przystało na członka znanego w Polsce zakonu wydawniczego "Pallottinum", prezentuje na spotkaniach bogaty i różnorodny repertuar książek, które można nabyć. Mile widziane są nowe osoby, które chciałyby dołączyć do tej wspólnoty.
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie funkcjonuje w dużej mierze dzięki modlitwom, ofiarom duchowym i materialnym naszych Przyjaciół i Dobrodziejów. Pochodzą oni z różnych regionów Polski, dlatego organizujemy dla nich spotkania w różnych miejscowościach, między innymi we Wrocławiu. Podczas tych spotkań modlimy się za seminarzystów, o nowe powołania, a także pogłębiamy swoją formację religijną i duchową, słuchając konferencji ascetycznych. Spotkania te odbywają się dwa razy w roku, ale kontakt duchowy utrzymujemy przez indywidualną modlitwę i korespondencję. Pozdrawiam - ks.Jarosław Nakielski

ilość odwiedzin na stronie:
ilość odwiedzin na stronie: