strona główna


Od ponad pięciu lat odbywają się w naszym klasztorze spotkania Pracowników Nauki wyższych uczelni wrocławskich. Ich organizatorem jest ks. prof. Piotr Nitecki - wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i proboszcz parafii Najświętszego Imienia Jezus.

Spotkania odbywają się co miesiąc, od października do maja włącznie, w trzecie czwartki. Rozpoczyna je Msza św. o godz.17.00 w naszym kościele klasztornym. Dalsza część spotkania - konferencja i dyskusja - gromadzi zebranych w sali szkolnej na parterze przy kawie / herbacie i ciasteczkach.

Organizatorami II-ej części spotkania zapraszającymi Prelegentów byli dotychczas: prof. Tadeusz Krupiński (antropolog, jeden z rekonstruktorów głowy bł. Czesława), potem były rektor Uni-wersytetu Wrocławskiego prof. Roman Duda, a od dwóch lat dr hab. Barbara Kwiatkowska (córka prof. Krupińskiego), także antropolog, aktualnie wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Tematyka konferencji jest różna: były np. spotkania z przed-stawicielami religii wyznawanych przez Wrocławian , a więc - z ks. biskupem luterańskim, z immamem grupy muzułmanów, z ks. bisku-pem grecko-katolickim, z popem prawosławnym; był rok spotkań z przedstawicielami grup religijnych naszych wrocławskich katolickich parafii; czasem uczestnicy przedstawiali jakieś fragmenty swoich prac czy przemyśleń. (s.Józefa Jezierska)


SPOTKANIA

16.05.2013
To już ostatnie w tym roku akademickim spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 17.00 w kaplicy klasztornej, a sprawował ją ksiądz, który jest aktualnie duszpasterzem w Stanach Zjednoczonych. Swoimi doświadczeniami z życia parafii amerykańskiej i szerzej – z działania tamtejszego Kościoła [...] (kliknij na zdjęcie)


18.04.2013
Ksiądz Artur Stobierski poświęcił swoją prelekcję, a właściwie – tak to określił - katechezę kwestii WIARY. Temat brzmiał: „Credo – symbol naszej wiary: ‘Strzeżcie tego w sercu, chociaż ciało zasypia’” [...] (kliknij na zdjęcie)


21.03.2013
Na to przedświąteczne spotkanie uczestników zgromadził dość intrygujący temat wykładu: „Pierwsza kobieta Ewa w oczach renesansowych autorów (Italia, Niderlandy, Polska)”, który wygłosiła Pani dr Maria Chantry z Instytutu Studiów Klasycznych i Orientalnych [...] (kliknij na zdjęcie)


21.02.2013
To spotkanie odbiegało nieco od utartego schematu, gdyż rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy klasztornej na opactwie. Okazuje się, że nie wszyscy mieli okazję być na tym terenie, wobec czego z dużym zainteresowaniem [...] (kliknij na zdjęcie)


20.12.2012
Wykład, współgrający również ze świątecznym klimatem, pt.: „Praskie Dzieciątko: z dziejów kulturowego wizerunku”, wygłosił dr Bronisław Czajkowski. Zaprezentował też film dokumentalny oraz albumy i zdjęcia Praskiego Dzieciątka, do którego pielgrzymują wierni z całego świata [...](kliknij na zdjęcie)


22.11.2012
Wykład prof. Józefa Łukaszewicza pt. „Żołnierze wyklęci”, był nie tyle wykładem co żywą relacją byłego żołnierza... (kliknij na zdjęcie)


25.10.2012
Pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie, w nowym roku akademickim 2012/13, zgromadziło u urszulanek grono ludzi nauki w stałym znanym składzie. O godz. 17.00 ksiądz proboszcz Andrzej Małachowski odprawił Mszę św. z homilią. (kliknij na zdjęcie)


19.04.2012
Dzisiejsze spotkanie Naukowców miało nieco odmienny charakter od poprzednich a to za sprawą Pani dr Anny Haratyk, która nie tylko wygłosiła wykład na temat: „Symbol Wielkiej Nocy czy małe dzieło sztuki? O rodzajach, sposobach i technikach zdobienia pisanek”. (kliknij na zdjęcie)


16.03.2012
Prof. Stanisław Rosik wprowadził zebranych w czasy pierwszych Piastów oraz ich metod zaszczepiania chrześcijaństwa w narodzie, w wykładzie pod prowokacyjnym tytułem „Lud ten potrzebuje bata niczym osioł, czyli o kontrowersjach wokół metod misyjnych w Polsce pierwszych Piastów”. (kliknij na zdjęcie)


16.02.2012
"HISTORIA POLSKI HISTORIĄ BIBLII PISANA” - taki temat zaproponował zebranym na lutowym spotkaniu Intelektualistom ks. prof. Rajmund Pietkiewicz, biblista z wrocławskiego PWT. (kliknij na zdjęcie)


19.01.2012
O. Stefan Norkowski OP, dzisiejszy prelegent, ukończył medycynę zanim wstąpił do dominikanów. Temat wystąpienia brzmiał: „Martwi, umierający, a może po prostu żywi? Status pacjentów z diagnozą śmierci mózgowej.”(kliknij na zdjęcie)


17.11.2011
Dzisiejsze popołudnie należało do pana profesora Józefa Łukaszewicza, który dzielił się z zebranymi wiadomościami na temat „kościoła katolickiego w Petersburgu”. Inspiracją był pobyt Państwa Łukaszewiczów w czasie wakacji w tymże mieście. (kliknij na zdjęcie)


20.10.2011
Po Mszy św. o godz. 17.00 wszyscy zgromadzili się w gabinecie, by przy kawie i herbacie wysłuchać wykładu o. Kazimierza Papciaka, dra teologii pastoralnej: „Działalność dyplomatyczna stolicy apostolskiej”. Temat interesujący a prelegent starał się, by przekaz był żywy i przyciągający uwagę.(kliknij na zdjęcie)


19.05.2011
Po Mszy św. sprawowanej przez ks. Andrzeja Dziełaka wszyscy licznie dzisiaj przybyli goście zebrali się w sali, by wysłuchać relacji pana profesora Józefa Łukaszewicza z jego pobytu w Rzymie na beatyfikacji Jana Pawła II.(kliknij na zdjęcie)


28.04.2011
Gościem dzisiejszego spotkania był dr Paweł Konczewski, wrocławski archeolog, z wykładem nt. "Archeologia sądowa - badania kryminalistyczne".(kliknij na zdjęcie)


17.03.2011
Po Mszy św. o godzinie 17 odbyło się spotkanie naukowców z prof. dr hab. Mieczysławem Inglotem, który wygłosił wykład pt. "Polska anegdota polityczna III Rzeczpospolitej". (kliknij na zdjęcie)


17.02.2011
W lutym spotkanie miało charakter nieco odmienny ale zgodny z zainteresowaniami a nawet pasją prelegenta pana dr. Zbigniewa Jędrychowskiego - polonisty i teatrologa i bibliotekarza w Ossolineum. Tematem jego wykładu "Historia teatru polskiego w Grodnie w latach 1784-1864". (kliknij na zdjęcie)


20.01.2011
W styczniu gościem był ks. dr hab. Jerzy Machnacz wykładowca filozofii na PWT we Wrocławiu. W swojej prelekcji skoncentrował się na ukazaniu Edyty Stein głównie jako filozofa. (kliknij na zdjęcie)


16.12.2010
Przed ostatnim Bożym Narodzeniem spotkanie miało charakter świąteczny, kolędowy - uczestniczył w nim ks. bp Adam Dyczkowski, wieloletni duszpasterz akademicki we Wrocławiu. (kliknij na zdjęcie)


ilość odwiedzin na stronie: