strona główna
06.01.2013: kolędowanie w urszulańskiej szkole
12.01.2013: uroczysta inauguracja 300.lecia beatyfikacji bł. Czesława u oo. Dominikanów
13.01.2013: poświęcenie domu przez ks. Proboszcza Andrzeja Małachowskiego
17.01.2013: zabawa karnawałowa w gimnazjum
19.01.2013: tydzień kolędowania w internacie, w akademikach z o. Łukaszem Mścisławskim op
20.01.2013: xiv salon urszulański - organizowany przez stowarzyszenie wychowanek urszulańskich.
22.01.2013: spotkanie biblijne z ks. M. Rosikiem - temat prelekcji obejmował tekst św. Marka o uwolnieniu spod władzy demona córki syrofenicjanki, poganki.
26.01.2013: uroczyste przekazanie "przesłania" kapituły prowincjalnej skierowanego do każdej z sióstr.
27.01.2013: uroczystość św. Anieli Merici Eucharystię koncelebrował o. Jakub kraska, przeor dominikanów z o. Stefanem Matogą.
28.01.2013: nowe miejsce na stronie internetowej poświęcone Św. Anieli w ikonach.
28-30.01.2012: Odprawiałyśmy trzydniowe rekolekcje, które prowadził o. Jerzy Grzanka, sercanin


09.02.2013: SYMPOZJUM W KRAKOWIE. W klasztorze Sióstr Urszulanek UR w Krakowie odbyło się MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM z cyklu Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, pt.: "Zapatrzona w Boga i wsłuchana w człowieka. Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej". W sympozjum uczestniczyło kilka sióstr z naszej wspólnoty.
11.02.2013: W Rzymie podczas Konsystorza Ojciec św. ogłasza swoją rezygnację z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra z dniem 28.02.2013
12.02.2013: SPOTKANIE BIBLIJNE z KS. PROF. M. ROSIKIEM Konferencję z cyklu "spotkania z Biblią" poświęcił ks. prof. Mariusz Rosik ewangelii o uzdrowieniu paralityka i odpuszczeniu jego grzechów.
16.02.2013: S. EMMANUELA KLICH - O SYNODZIE BISKUPÓW "NA ŻYWO" S. Emmanuela Klich, która jako ekspert brała udział w obradach Synodu biskupów w Rzymie gościła w naszej wspólnocie i opowiadała o przebiegu Synodu. W kolejnym wykładzie określonym jako LECTIO DIVINA odwoływala się Siostra do posynodalnej adhortacji apostolskiej VERBUM DOMINI Ojca Świętego Benedykta XVI.
20.02.2013: XV SALON URSZULANSKI. Wykład s. Darii Klich: Proces likwidacji szkolnictwa urszulańskiego w Europie Srodkowo Wschodniej po II Wojnie Światowej.
21.02.2013: SPOTKANIE NAUKOWCÓW z O. EUGENIUSZEM i z SYBERIĄ. O. Eugeniusz, klaretyn opowiedział nam o swojej, i innych duszpasterzy z Polski, pracy duszpasterskiej we Wschodniej Syberii - w Krasnojarsku i pobliskich miejscowościach.
27.02.2013: SPOTKANIE z ZABYTKAMI Gościłysmy w naszym klasztorze liczną grupę miłośników zabytków. W programie cyklu wykładów organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego pojawił się temat dzisiejszego spotkania, który brzmiał: "Zespół klasztorny klarysek wrocławskich (obecnie urszulanek) - problemy odbudowy i konserwacji". Prelegentem był znany w środowisku uniwersyteckim Wrocławia, na Wydziale Historii Sztuki - dr Jacek Witkowski.

13.03.2013: HABEMUS PAPAM - FRANCISZEK- Jorgo Mario Bergoglio
18.03.2013: Wiadomość o śmierci śp. Teresy Neff, byłej dyrektorki urszulańskiego liceum
15-17.03.2013 (CZĘSTOCHOWA) Rekolekcje w których wzięły udział studentki z naszego akademika we Wrocławiu. Towarzyszyły im siostry - Jana Krogul i Agnieszka Młynarczykowska. Rekolekcje pod hasłem "Serce Boga" prowadził ks. Piotr Hartkiewicz oraz siostry - Jana i Agnieszka (jw.)
16.03.2013: Wielkopostny dzień skupienia Absolwentek i dzień "otwartych dni" w gimnazjum
21.03.2013: SPOTKANIE LUDZI NAUKI - na temat: "Pierwsza kobieta Ewa w oczach renesansowych autorów (Italia, Niderlandy, Polska)".Wykład wygłosiła dr Maria Chantry z Instytutu Studiów Klasycznych i Orientalnych - nasza Absolwentka.
24.03.2013: NIEDZIELA PALMOWA z piękną liturgią, którą rozpoczęłyśmy Wielki Tydzień. Ks. Grzegorz Tabaka, duszpasterz akademicki z Maciejówki w towarzystwie dwóch studentów -Szymona i Michała pięknie wraz z Nim wyśpiewali Pasję wg św. Łukasza.
30.03.2013: Ponownie ruszyły prace restauratorskie wieży w naszym kościele.

01.04.2013: JUBILEUSZ 60-LECIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH S. JUSTYNY BIEGUN - ponieważ dzień Jubileuszu Siostry Justyny wypadał 26 marca, w Wielkim Tygodniu, przełożyłyśmy go na Poniedziałek Wielkanocny, łącząc dwie radosne uroczystości.
06.04.2013:Restauracja hełmu na wieży naszego kościoła odbija się echem w mediach. Dziennikarze Gazety Wrocławskiej odwiedzili plac budowy, uwiecznili postępy prac na fotografiach i przeprowadzili krótki wywiad z naszymi siostrami.
13.04.2013: Prace nad hełmem postępują - aktualnie teraz jesteśmy na etapie mocowania krążyn i prac przygotowujących obudowywanie stalowej konstrukcji hełmu poszyciem drewnianym.
18.04.2013: MSZA ŚW. 17.04. za ŚP.URSZULĘ -TERESĘ NEFF - zmarłą w Warszawie 18 marca w Warszawie, na którą licznie przybyły Jej wychowanki oraz siostry, które Ją znały.
18.04.2013: SPOTKANIE LUDZI NAUKI - Ksiądz Artur Stobierski poświęcił swoją prelekcję, a właściwie - tak to określił - katechezę kwestii WIARY. Temat brzmiał: "Credo - symbol naszej wiary: 'Strzeżcie tego w sercu, chociaż ciało zasypia". W spotkaniu uczestniczył ks. proboszcz Andrzej Małachowski
22.04.13: MODLIMY SIĘ ZA GIMNAZJALISTKI PRZED EGZAMINAMI - Wspólnota sióstr na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum uczestniczy w CZUWANIU modlitewnym do DUCHA ŚWIĘTEGO w intencji trzecioklasistek przed czekającym ich egzaminem gimnazjalnym.
24.04.2013: XVI SALON URSZULAŃSKI- POŚWIĘCONY S.KINDZE STRZELECKIEJ OSU, grono byłych wychowanek, sióstr i zaprzyjaźnionych gości zebrało się, by przywołać zachowaną we wciąż żywych wspomnieniach nauczycielkę religii Siostrę Kingę Strzelecką osu, która zmarła 19 lipca 2011 r. w Poznaniu-Pokrzywnie.
26.04.2013: ŻEGNAMY MATURZYSTKI ROCZNIK 2012/13
25.04.2013: ŚWIĘTUJEMY URODZINY STUDENTEK - Studentki z urszulańskiego akademika to naprawdę dziewczyny do nauki, do tańca, a nawet do różańca.
27.04.2013: ODWIEDZINY w MUZEUM NARODOWYM Korzystając z soboty wolnej od zajęć szkolnych, kilka sióstr urszulanek, które od niedawna przebywają we Wrocławiu, wybrało się do Muzeum Narodowego.

07.05.2013: GOŚCIE Z KRAKOWA - NIESPODZIEWANE SPOTKANIE W grupie młodzieży licealnej z Krakowa zwiedzającej Mauzoleum znalazły się dwie absolwentki naszej szkoły podstawowej - Olga i Kasia, Które znały s.Janę i których wychowawczynią była s.Agnieszka.
08.05.2013: MAJOWE W WIRYDARZU KLASZTORNYM W słoneczne majowe popołudnia wychodzimy wraz z internistkami do wirydarza, gdzie w niszy stoi figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Śpiewamy wspólnie litanię loretańską, lub inne pieśni maryjne o charakterze litanijnym, i te tradycyjne, i te bardziej młodzieżowe.
09.05.2013: REMONT DACHU - ciąg dalszy Robotnicy zaczęli rozbiórkę zniszczonej dachówki na dachu z lukarnami od strony wschodniej, nad aulą, przylegającego do wieży kościelnej.
10.05.2013: GOŚCIMY S. ELŻBIETĘ STRUZIK - PROSTO Z UKRAINY S. Elżbieta była katechetka i opiekunka internatu w szkole wrocławskiej wyjechała pod koniec sierpnia 2012 roku na Ukrainę do Ivano-Frankivska (Stanisławowa). Urszulanki pracują na tej placówce - przy parafii Chrystusa Króla .
11.05.2013: JUBILATKI - 10 LAT PO MATURZE - 2003 - 2013 W sobotę spotkały się w 10-lecie matury (2012/13) absolwentki, których wychowawczynią przez trzy lata była s. M. Dorota Mazur, a po Jej wyjeździe do Poznania - Pani Małgorzata Jarosiewicz.
16.05.2013: ŚWIĘTOWANIE IMIENIN S. DYREKTOR BLANDYNY BOCH Była modlitwa z piękną oprawą liturgiczną Mszy św. w intencji Solenizantki, impreza artystyczna niejako w kilku odsłonach, bo i życzenia od nauczycieli, uczennic, rodziców i absolwentek, i występy grupy rytmicznej, i przedstawienie w wykonaniu aż dwóch klas, i solowy popis baletowy.
18.05.2013: NOWY METROPOLITA WROCŁAWSKI - Bp. JÓZEF KUPNY W wigilię Zesłania Ducha Świętego - 18 maja 2013 roku, o godz. 12.00, w auli seminarium wrocławskiego, wobec licznie zebranych kapłanów, Abp Marian Gołębiewski ogłosił oficjalny komunikat Nuncjatury Apostolskiej o tym, że Ojciec święty Franciszek przyjął rezygnację ks. abpa Mariana Gołębiewskiego z posługi Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego i mianował Arcybiskupem Metropolitą dotychczasowego bpa pomocniczego Archidiecezji Katowickiej - JÓZEFA KUPNEGO.
16.05.2013: SPOTKANIE DUSZPASTERSKIE LUDZI NAUKI Poświęcone było ono Opus Dei. Temat brzmiał "Uświęcenie codziennej pracy - Opus Dei". Prelegenci: prof. dr hab. Jan Sobczyk i dr Lech Stefan stworzyli dwugłos, wzajemnie się uzupełniając. Wywiązała się dyskusja, ponieważ wokół Opus Dei narosło wiele mitów i kontrowersji.
17-18 maja 2013: 42. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HISTORYKÓW ZAKONNYCH na temat: KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP - PRYMAS DWÓCH EPOK odbyła się w Warszawie, w której uczestniczyła s. Daria Klich osu z naszej wspólnoty. Tematem debaty jednej z sesji był "Projekt - Zakony żeńskie w PRL - problemy badawcze i perspektywy wydawnicze". Tym zagadnieniem zajmuje się także siostra Daria Klich.
20.05.2013:SZLAKIEM ŚW. ANIELI - Z SIOSTRĄ DARIĄ KLICH W dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2013 roku odbywała się pielgrzymka pracowników urszulańskiej szkoły podstawowej w Krakowie z s. Darią Klich w roli przewodnika, do miejsc związanych z życiem i działalnością św. Anieli Merici oraz pierwszych jej córek: Desenzano, Brescii i Mediolanu.
22.05.2013:REMONT DACHU POSTĘPUJE. W dniu 20.05.2013 r. dokonano częściowego odbioru dachu ryzalitu wschodniego w obecności: przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytków, wykonawcy oraz przedstawicieli Inwestora i inspektora nadzoru .
24.05.2013 PRACE PRZY HEŁMIE - KOLEJNY KROK przystąpiono do kolejnej ważnej czynności przy pracy nad hełmem wieży.
27.05.2013: WRĘCZENIE UMÓW DOTACYJNYCH u naszych sąsiadów, w parafii greckokatolickiej, odbyło się uroczyste wręczenie umów dotacyjnych na renowacje kolejnych obiektów w mieście, w tym hełmu naszej wieży. Skorzystałyśmy z tej okazji i zaprosiłyśmy do pamiątkowego zdjęcia przy hełmie wieży wiceprezydenta Wrocławia Adama Grehla oraz Panią Katarzynę Hawrylak-Brzezowską dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Wrocławia, wiedząc, jak wielką wagę przykładają do zrealizowania naszego obiektu .
30.05.2013: PROCESJA BOŻEGO CIAŁA Mimo przelotnego deszczu rano, przygotowałyśmy ołtarz przed wejściem do klasztoru; podobnie zresztą uczynili nasi sąsiedzi przy kościele greckokatolickim i studenci przy kościele św. Macieja.

05.06. 2013:80. URODZINY SIOSTRY RAFAELI HUSSON W dniu urodzin - Msza św. Przy śniadaniu złożyłyśmy Jubilatce serdeczne życzenia i wyśpiewałyśmy kantaty, a przy obiedzie na deser nie mogło nie być tortu. Druga część świętowania odbyła się po południu, "imprezę" przygotowały Wychowanki, zwłaszcza należące do Stowarzyszenia, nad którymi pieczę sprawuje s. Rafaela.
07.06.2013: DZIEŃ OSSOLIŃCZYKA i uroczyste świętowanie naszych najbliższych sąsiadów. Co roku otrzymujemy od Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Pana Adolfa Juzwenki Zaproszenie do udziału w uroczystościach. Dzisiaj wzięło w nich udział kilka sióstr.
08.06.2013: SPOTKANIE 55 LAT PO MATURZE Panie są wychowankami s. Stelli Trzecieskiej, o której pamiętają i po Jej śmierci - od kilku lat w każdą rocznicę - spotykają się w klasztorze na Mszy św. w intencji Zmarłej.
4 - 8.06.2013: GOŚĆ Z WĘGIER Przez kilka dni gościłyśmy we wrocławskiej wspólnocie Siostrę Rozalię Bernik, urszulankę Unii Rzymskiej z Węgier, z Gyor.
16.06.2013: INGRES ARCYBISKUPA JÓZEFA KUPNEGO do ARCHIKATEDRY WROCŁAWSKIEJ- Przed południem w naszym kościele odbyło się BIERZMOWANIE uczennic III klasy Gimnazjum. Ze względu na ingres, sakramentu udzielał delegowany ksiądz infułat JÓZEF PATER, były Rektor PWT, a obecnie dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego. Koncelebrował Mszę św. z księdzem proboszczem Andrzejem Małachowskim.
19.06.2013:UCZNIOWIE Z URSZULAŃSKIEJ SZKOŁY W RYBNIKU To spotkanie uczniów z siostrzanej szkoły urszulańskiej, którzy przyjechali do Wrocławia na wycieczkę.
21.06.2013: NOCE KOŚCIOŁÓW WE WROCŁAWIU Po raz czwarty otworzyłyśmy drzwi klasztoru do Mauzoleum Piastów Śląskich, Kościoła pw. Św. Jadwigi, do zakonnego refektarza oraz wirydarza.
23.06.2013: Studenci z "Maciejówki" odprawiali dzisiaj dzień skupienia, jednak ze względu na trwający w kościele akademickim remont, godzinę adoracji przed Najświętszym Sakramentem przeżyli w naszej kaplicy na opactwie.
22.06.2013: SPOTKANIA ABSOLWENTEK - Spotkanie dwu grup naszych ABSOLWENTEK: rano - począwszy od Mszy św. o godz. 9.00, razem ze wspólnotą, grupa Pań świętujących 35 lat od matury. Po południu przybiegły NAJMŁODSZE ABSOLWENTKI - w rok po ukończeniu GIMNAZJUM. Zaprosiły też nauczycieli i rodziców. Z Nałęczowa przyjechała ich wychowawczyni - s. Katarzyna Słowik.
25.06.2013: SCHOLA GREGORIANA SILESIENSIS - w MAUZOLEUM PIASTÓW
25.06.2013: SPOTKANIE BIBLIJNE z KS. PROF. M. ROSIKIEM - Ostatni przedwakacyjny wykład ks. prof. Mariusza Rosika z cyklu biblijnego dla absolwentek i osób zaprzyjaźnionych. Bohaterem prelekcji był dzisiaj św. Paweł widziany przez pryzmat sceny spod Damaszku, określanej jako "nawrócenie św. Pawła"

04.07.2013: ZMARŁA S. CONSOLATA BARBARA KRUPCZAK Dnia 4 lipca br.zmarła w infirmerii prowincjalnej w Pokrzywnie w 90 r. życia i 67 roku profesji zakonnej S.Consolata Barbara Krupczak od Jezusa, była przełozona wspólnoty wrocławskiej, wieloletnia katechetka i wychowawczyni klas i internatu naszego LO.
09.07.2013: POGRZEB S.CONSOLATY BARBARY KRUPCZAK - Mszę św. w kaplicy przy Placu Nankiera celebrowali ks. Arkadiusz Krziżok i O. Marcin Barański OP. Pogrzeb odbył się na Osobowicach we Wrocławiu, potem spotkanie w refektarzu Urszulańskim dla wielu znajomych i byłych uczennic S.Consolaty. W dzień pogrzebu umieszczono też w serii fotoreportaży w galerii. Wspomnienie o s.Consolacie i serię zdjęć z życia i pracy Siostry.
26.07.2013: Restaurowana wieża i hełm klasztoru budzą wielkie zainteresowanie wielu turystów odwiedzających Wrocław.

08.08. 2013. POJAWIENIE SIĘ NOWEGO ELEMENTU NASZEGO HEŁMU tzw. łezka, w której zostanie umieszczony dokument: "In perpetuam rei memoria".
24.08.2013: REKOLEKCJE 8-dniowe NASZEJ WSPÓLNOTY prowadził je O.Dariusz Kowalczyk sj
26.08.2013: PEJZAŻ WROCŁAWIA WYPIĘKNIEJE.TRWA SEZON NA REMONTY WIEŻ - artykuł z wrocławskiej edycji Gazety Wyborczej
27.08. 2013: JUBLILEUSZ 25-LECIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH S. GERTRUDY OLSZOWSKIEJ
31.08.2013: REMONT WIEŻY I MONTAŻ HEŁMU KROK PO KROKU fotoreportaż i przedstwienie ekipy, która z dnia na dzień dokonywała tego pięknego dzieła.

ilość odwiedzin na stronie: