strona główna
Ostatnie dziesięciolecie upływa pod znakiem wielkich i koniecznych remontów. Obejmują one nie tylko budynek klasztoru, kościoła, terenu obu szkół i internatów, ale też wirydarzy.
Wszystkie większe renowacje mogłyśmy podjąć i wykonać dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z instytucji wykazanych poniżej w poszczególnych latach, a wszystkie pozostałe większe remonty zostały wykonane ze środków własnych.

Wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną.
Ciąg dalszy remontu poddasza (pomoc Prowincjalatu + środki własne).
Rozpoczęcie kapitalnego remontu poddasza i przystosowanie pomieszczeń na internat.
Remont głównej klatki schodowej Liceum z wydzieleniem strefy pożarowej.
Budowa hydroforni.
Wymiana pokrycia dachowego nad skrzydłem centralnym i północno zachodnim budynku wraz z obróbkami blacharskimi (wsparcie Gminy Wrocław, ofiary wychowanek i dobroczyńców + środki własne)
Remont elewacji wschodniej frontowej z portalem i figurą św. Klary oraz renowacja krucyfiksu nad portalem (wsparcie Gminy Wrocław + środki własne).
Odmalowanie internatu "C" i zakup mebli.
Remont elewacji południowej kościoła św. Klary i św. Jadwigi (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Wrocław + środki własne).
Remont internatu "B" z wyposażeniem (meble, łóżka).
Remont korytarza, szatni i WC w Gimnazjum.
Ekshumacja sióstr urszulanek niemieckich i polskich z dawnego przyklasztornego cmentarza z Karłowic na cmentarz Osobowicki.
Zakup mebli do akademika.
Remont mniejszej sali komputerowej w Liceum.
Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego, rynien, obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej nad kościołem św. Klary i św. Jadwigi (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Wrocław, Fundusz Kościelny + środki własne).
Remont sal lekcyjnych z wymianą drzwi i pracowni komputerowej w Gimnazjum.
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian południowo zachodniego zespołu klasztoru (Gmina Wrocław + środki własne).
Remont dużej pracowni komputerowej w Liceum.
Wykonanie izolacji poziomej w murze elewacji zachodniej (Fundusz Kościelny, Gmina Wrocław + środki własne).
Konserwacja jednego obrazu św. Klary (Gmina Wrocław + środki własne).
Wymiana instalacji c.o. III p.- kontynuacja prac;.
Budowa wymiennikowni ciepłej wody użytkowej.
Remont WC i klatki schodowej "kamiennej" (z auli).
Konserwacja dwóch kolejnych obrazów św. Klary (Gmina Wrocław + środki własne).
Wykonanie izolacji poziomej w murze elewacji frontowej i kościoła (Gmina Wrocław + środki własne).
Wykonanie izolacji poziomej w murze elewacji zachodniej (Fundusz Kościelny, Gmina Wrocław + środki własne).
Konserwacja trzech obrazów z życia św. Klary (Gmina Wrocław + środki własne).
Renowacja kilku starych mebli - z rozmównicy gości i rozmównicy szkolnej.
Rewaloryzacja wirydarza "B- wymiana okien w dalszej części budynku - 80 sztuk.
Wymiana instalacji c.o. I i II p. - kontynuacja prac.
Remont szatni dla uczennic Liceum z wyposażeniem w szafy.
Remont sali gimnastycznej z wymianą oświetlenia i c.o. + remont natrysków przy sali gimnastycznej.
Wymiana podłogi w auli szkolnej.
Konserwacja trzech obrazów z cyklu życia św. Klary z XVII i XVIII wieku (Gmina Wrocław + środki własne).
Wymiana okien w części budynku - 60 sztuk - kontynuacja prac.
Rewaloryzacja wirydarza "A" (Gmina Wrocław - Zarząd Zieleni Miejskiej + środki własne).
Remont pomieszczenia zmywaka przy sali jadalnej internatu z wyposażeniem w meble ze stali nierdzewnej.
Remont sali jadalnej dla gości przy kuchni z wyposażeniem w meble.
Rewaloryzacja wirydarza "C" (przy sali gimnastycznej) (Gmina Wrocław - Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska + środki własne).

ilość odwiedzin na stronie: